tahl.goren.arch@gmail.com

052-8345799

בית משפחת ה' באור עקיבא

בית מגורים בן כ- 245 מ"ר, בשתי קומות ומרתף. בעלי הבית ביקשו חלל מרווח ומואר ככל האפשר, עם גובה כפול באזורים ה'ציבוריים'. בחוץ- חיפוי באבן שסופקה על ידי העסק המשפחתי, ועצי פרי ותיקים ובוגרים שהועתקו מחצר הסבתא.